Training

Beste leden van de Lokerse BC,

Vanaf begin september starten we met de trainingen op dinsdagavond. Deze zullen vanaf nu wekelijks doorgaan in de nieuwe sporthal van 20u30 tot 22u. Nadien hebben we van 22u tot 23u nog een uurtje vrij spel. Tijdens schoolvakanties worden er geen trainingen gegeven maar wordt er wel vrij spel georganiseerd. In totaal staan er ongeveer 30 trainingen gepland dit seizoen.

We werken dit jaar in 2 groepen van elk maximum 24 spelers. De A-groep wordt dit jaar geleid door Roel Van Heuckelom. Een man met héél wat internationale ervaring als speler en als trainer. Hij staat momenteel 7de op de nationale dubbelranking en speelt competitie bij 1ste nationaler Lebad. Een echte topper dus! De B-groep staat onder leiding van Johan Muller. De vorige jaren hebben we enorm goede feed back gekregen en wij zijn dan ook enorm blij dat hij wil verder werken met ons. Nieuw is dat we in de B-groep niet iedereen meer zullen kunnen aanvaarden. Vorig jaar was het niveauverschil te groot waardoor dit voor de trainer niet echt werkbaar is. Voor initiatielessen zullen we zondagochtend een alternatief aanbieden (later meer).

Voor de trainingen vragen we evenwel een aparte bijdrage van €95 voor een volledig seizoen. Wens je maar een half seizoen te trainen komt het op €55. Shuttles zijn inbegrepen in de trainingen.

Inschrijven kan door te mailen naar buik01@hotmail.com én het bedrag over te schrijven op de rekening van de Lokerse BadmintonClub

Rekeningnummer BE74 3930 1329 0507

tav Lokerse BC VZW

met als mededeling de naam van degene die de training wil volgen en “training  dinsdag”.

We hebben beslist dit jaar te werken met één inschrijvingslijst. Wanneer de inschrijvingen vol zijn worden de groepen in samenspraak met de trainers opgesplitst.

De trainingen starten op dinsdag 6 september.