Info bij sportongeval

Onze club is aangesloten bij de Vlaamse Badmintonliga (VBL) en betaalt daar voor elk lid een verzekeringsbijdrage. Vanaf 1 januari 2010 heeft de VBL een polis onderschreven bij de maatschappij ARENA.  Indien je een ongeval overkomt tijdens het badmintonnen moet je zo snel mogelijk een schadeaangifte indienen.

Alle leden zijn verzekerd via de Vlaamse BadmintonLiga en Arena, Nerviërslaan 85 bus 2, 1000 Brussel. Je kan hen bereiken op het nummer 02/512.03.04.

Je bent slechts aangesloten bij Lokerse BC ná het bekomen van je VBL lidnummer. Dit kan pas na het betalen van het lidgeld én na het indienen bij onze secretaris van het ingevulde VBL-aansluitingsformulier die je aansluiting bij de VBL administratief afhandelt. Bij ongeval moet een ongevalsaangifte ingevuld worden door het slachtoffer en ondertekend worden door een bestuurslid. Nadien wordt dit samen met een medisch attest door het slachtoffer naar de verzekering opgestuurd. Die handelen de zaak verder af met het slachtoffer.
Verzekeringspolis – VBL Sportongeval Verzekering Algemene voorwaarden
Verzekeringspolis – VBL Sportongeval Verzekering Bijzondere voorwaarden