Onze club

Een korte geschiedenis
Op een dag in de zomer van 1986 namen enkele jongelingen deel aan een sportkamp badminton, georganiseerd door de Stedelijke Sportdienst Lokeren.

Ze waren zo enthousiast over deze nog vrij onbekende sport dat ze besloten een club op te richten. Ze doopten die “Lokerse Badminton Club”.

Onder impuls van Luc Kesbeke (sportfunctionaris van de Lokerse sporthal) richtten ze een clubje op dat in het begin een tiental leden kende.
Elke zaterdagochtend gedurende een tweetal uren speelden ze badminton. Al snel werd dit initiatief bekend in het Lokerse en kwam er meer volk op af.

Via sportkampen werd ook de Lokerse jeugd naar de badmintonsporthal gelokt. Er werden uren op woensdagnamiddag vrijgemaakt en Luc zorgde voor begeleiding en training. Algauw steeg het ledenaantal en werd ook op andere dagen gebadmintond. Het toenmalig bestuur besloot algauw om de club aan te sluiten bij de NBL -Nederlandstalige Badminton Liga (nu VBL). De spelers konden nu ook officiële toernooien spelen. De rest is geschiedenis. Intussen tellen we meer dan 250 leden, spelen onze spelers wekelijks toernooien in alle uithoeken van het land, wordt er dagelijks gebadmintond in de Lokerse sporthal, hebben we maar liefst 26 competitieploegen die interclubwedstrijden spelen en sinds kort hebben we ook een badmintonschool om de jeugd nog beter te kunnen begeleiden in hun sportieve ontwikkeling.

Ook nieuwe leden blijven welkom om bij onze club de vreugde van het badmintonspel te ontdekken. Informatie omtrent het aansluiten vindt u hier terug.