Reglement

Tijdens de break heeft BadmintonVlaanderen een heel aantal aanpassingen doorgevoerd. Het klassementssysteem werd aangepast van letters (A, B1, B2, C1, C2, D) naar getallen (1 tot en met 12), en mede als gevolg daarvan werd ook het competitiereglement C320 grondig aangepast. Om de reeksen eerlijker te maken, is onder meer beslist dat spelers vanaf bepaalde klassementen niet in de lagere reeksen mogen spelen. Om dit te kunnen controleren is het opstellingsformulier aangepast. Het invullen van dit opstellingsformulier moet gebeuren door de kapiteins, en wordt voor aanvang van de ontmoeting gecontroleerd door een wedstrijdleider. Het is dan ook belangrijk dat alle wedstrijdleiders, kapiteins en best ook eventuele vice-kapiteins op de hoogte zijn van de wijzigingen.

Hiervoor heeft BVL een aantal filmpjes uitgewerkt: https://www.badmintonvlaandere…

Elke wedstrijd moet nog steeds geleid worden door een wedstrijdleider, maar nagaan of spelers speelgerechtigd zijn in een ploeg is de taak van de kapitein. Belangrijk hierbij is de referentie-index van elke speler. Dit is het klassement dat een bepaalde speler had op het einde van vorig seizoen (15 mei). Deze referentie-indexen zijn in onderstaande excel terug te vinden: