Info voor nieuwe leden

Aansluitingsformulier

Nieuwe leden kunnen zich op elk moment aansluiten. Aansluiten kan door het online formulier in te vullen. We hebben deze gegevens nodig om je te kunnen contacteren en om je te kunnen verzekeren. Na ontvangst van je ingevulde formulier en het lidgeld, zorgen wij voor de aansluiting bij Badminton Vlaanderen en de bijhorende verzekering.

Lidgeld en trainingsbijdragen

Lidgeld wordt normaal betaald per kalenderjaar (1/1 t.e.m. 31/12). Sluit je aan in het midden van het jaar, dan kan je genieten van een gereduceerd tarief.

Naargelang het gekozen spelersstatuut jeugd (J), recreant (R) of competitiespeler (CT), betaal je een ander bedrag. Jeugdspelers die ook volwassencompetitie spelen hebben het statuut J tot en met het jaar dat ze 16 worden. Nadien hebben ze het statuut CT en moeten ze hij bijhorende bedrag betalen. In het lidgeld zijn GEEN trainingen inbegrepen. De trainingsbijdragen worden apart geïnd in augustus.

Aansluitdatum  CompetitiespelersJeugdRecreanten
01/01 – 31/03100%1454580
01/04 – 31/0580%1163664
01/06 – 31/0860%872748
01/09 – 31/1055%802544
01/11 – 31/1228%411323

Hieronder ziet u de trainingsbijdragen voor het seizoen 2022-2023 (van september tot juni). Deze kost komt bovenop het normale lidgeld.

Dag Kostprijs
Dinsdag (voor CT-spelers en geselecteerde J-spelers)100
Woensdag (voor alle J-spelers)45
Donderdag (voor CT-spelers en geselecteerde J- spelers)100
Zaterdag (voor alle J- spelers)45

Lidgeld en trainingsgelden betaal je steeds via overschrijving op rekeningnummer BE74 3930 1329 0507 op naam van Lokerse BC V.Z.W.
met mededeling :  “lidgeld/training + naam + spelersstatuut”

G-badminton

Vanaf 2017 biedt onze club ook een G-badmintonwerking aan. Meer informatie kan je hier terugvinden. Naast het invullen van een aansluitingsformulier en het doen van de betaling, hadden we ook graag gehad dat bijgevoegde vragenlijst werd ingevuld: VragenlijstledenG-badminton.docx

Gezinskorting

Indien je meerdere spelers met hetzelfde adres gelijktijdig inschrijft, dan kan je genieten van onze gezinskorting. Deze korting is enkel van toepassing op de lidgelden en dus niet op de eventuele trainingsbijdragen.

Eerste gezinslid: normaal tarief
Tweede gezinslid: €5 korting
Derde gezinslid: €10 korting