Nieuwe leden – Lidgeld

Nieuwe leden kunnen zich op elk moment aansluiten. Aansluiten kan door het online formulier in te vullen. We hebben deze gegevens nodig om je te kunnen contacteren en om je te kunnen verzekeren. Na ontvangst van je ingevulde formulier en het lidgeld, zorgen wij voor de aansluiting bij Badminton Vlaanderen en de bijhorende verzekering.

Lidgeld wordt normaal betaald per kalenderjaar (1/1 t.e.m. 31/12), dit omdat de federatie hun ledenbeheer op die manier inricht. Sluit je aan in het midden van het jaar, dan kan je genieten van een gereduceerd tarief. Naargelang het gekozen spelersstatuut jeugd (J), recreant (R) of competitiespeler (CT), betaal je een ander bedrag. In dit lidgeld zijn GEEN trainingen inbegrepen. De trainingsbijdrages worden apart geïnd in september.

Aansluitdatum Competitiespelers Jeugd Recreanten
01/01 – 31/03 100% 130 40 75
01/04 – 31/05 80% 104 32 60
01/06 – 31/08 60% 78 24 45
01/09 – 31/10 55% 71,5 22 40
01/11 – 31/12 28% 36 11 20

Het lidgeld betaal je steeds via overschrijving op rek. nr.
IBAN : BE74393013290507
BIC code: BBRU BE BB

op naam van
Lokerse BC V.Z.W.
Everslaarstraat 155
9160 Lokeren
met mededeling :  “lidgeld 2020 + naam + spelersstatuut”

Trainingsbijdrages
Vanaf 2017-2018 hebben we besloten onze jeugdwerking te hervormen. Door de jaren heen is onze woensdag- en zaterdagwerking sterk geprofessionaliseerd en daarnaast is er ook een Lokerse Badmintonschool opgericht waarin de door ons geselecteerde talenten extra training kunnen krijgen. Deze sterkere graad van professionalisering brengt een zekere kost met zich mee. Hieronder ziet u de trainingsbijdrages voor het seizoen 2017-2018 (van september tot juni). Deze kost komt bovenop het normale lidgeld.

Dag Kostprijs
Dinsdag (voor competitiespelers en geselecteerde jeugdspelers) 95
Woensdag (voor alle jeugdspelers) 40
Donderdag (voor geselecteerde jeugdspelers) 95
Zaterdag (voor alle jeugdspelers) 40

G-badminton
Vanaf 2017 biedt onze club ook een G-badmintonwerking aan. Meer informatie kan je hier terugvinden. Naast het invullen van een aansluitingsformulier en het doen van de betaling, hadden we ook graag gehad dat bijgevoegde vragenlijst werd ingevuld: VragenlijstledenG-badminton.docx

Verlengen Lidmaatschap
Je betaalt het lidgeld per kalenderjaar van 01/01 tot en met 31/12. Het spelersstatuut jeugd (J), recreant (R) of competitiespeler (CT) bepaalt het bedrag. De betaling van het lidgeld voor een volledig seizoen, overeenkomstig je gekozen spelersstatuut, moet vóór 15 december gestort zijn. Dit om in orde te zijn met alle formaliteiten van Badminton Vlaanderen ( Verzekering, Licentie,…). Wie zich heraansluit voor een volledig kalenderjaar en ná 15/12 betaalt moet 5 euro administratiekosten bovenop het lidgeld betalen.

Gezinskorting
Indien je meerdere spelers met hetzelfde adres gelijktijdig inschrijft, dan kan je genieten van onze gezinskorting.
Eerste gezinslid: normaal tarief
Tweede gezinslid: €5 korting
Derde gezinslid: €10 korting