Club-API in de kijker: Klaas De Waele

Sinds eind 2022 heeft onze club officieel een Club-API. Daarbij staat ‘API’ voor ‘AanspreekPersoon Integriteit’. Voor onze club is dat Klaas De Waele. Klaas speelt al heel wat jaren badminton bij onze club en legt in onderstaand interview het belang uit van een API.

Klaas, wat is de taak en de rol van een Club-API?

De AanspreekPersoon Integriteit binnen een club zorgt ervoor dat iedereen die een relatie heeft met de club een aanspreekpersoon heeft voor klachten rond grensoverschrijdend gedrag. Heel vaak krijgt dat meteen een fysieke context, maar het is veel breder dan dat. Elk gedrag, toenadering dat je ondervindt waardoor je je niet goed voelt, gedwongen voelt of ongewenst voelt valt daaronder. Dat kan fysisch zijn, maar ook verbaal, mentaal,… Binnen een club wordt er vooral gekeken naar situaties in verband met onze sport of aan de zijlijn ervan: bij trainingen, vrij spel, competitie, evenementen en alle momenten daarrond.

Hoe word je Club-API?

Ikzelf heb de opleiding gevolgd die specifiek gegeven werd door Badminton Vlaanderen, en heb ook een vervolg erop gedaan met het Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES). De opleiding voorziet in het kunnen classificeren van de meldingen volgens de verschillende types van grensoverschrijdend gedrag, het evalueren van de ernst ervan en het bepalen van de nodige opvolging. Een cruciaal element van de opleiding is ook het gesprek met de melder of het slachtoffer. Daarnaast krijg je een mandaat van de Club om die rol op te nemen. Dat mandaat bepaalt vooral je onafhankelijkheid van bijvoorbeeld het bestuur.

Onafhankelijk… sta je als Club-API alleen in je rol?

Helemaal niet. Maar het is ontzettend belangrijk om te weten dat de Club-API de klachten absoluut anoniem kan en mag behandelen. Ik ben een vertrouwenspersoon, ik luister, ik werk samen met het bestuur rond bewustmaking, ik behandel de klacht en ik adviseer rond mogelijke verdere acties of stappen. Ik stel dus géén dingen in vraag, ik ben geen hulpverlener of onderzoeker, geen rechter of politie, geen journalist. Maar ik werk wel samen met het bestuur rond bijvoorbeeld bewustmaking, preventie en maatregelen.

Ben je al in aanraking gekomen met grensoverschrijdend gedrag?

Ja, spijtig genoeg zit de sportwereld vaak vol van contexten die de risico’s op grensoverschrijdend gedrag verhoogt: de machtsverhoudingen die er bestaan tussen sporters onderling en trainers, de intense interactie en emotionele momenten, hevig betrokken supporters, ouders,… Doordat ik zowel professioneel als in mijn vrije tijd en met ons gezin met competitiesport bezig ben én er de laatste jaren toch een zware maatschappelijke verschuiving is geweest waarbij dit soort zaken gelukkig bespreekbaarder en meldbaarder geworden zijn, kom ik er zelfs heel regelmatig mee in aanraking. Dat is ook mijn drijfveer geweest om de opleiding te volgen en deze rol in te nemen: een zoektocht naar hoe ik hier zélf goed mee kan omgaan, hoe er vanuit de sportwereld beter aan preventie en behandeling kan gedaan worden en welke positie ik daarbij kan innemen.

Ook in de media komen de verhalen naar boven inderdaad, en krijg je verschillende reacties. Heb je nog tips om met zaken om te gaan waar iemand zich niet goed bij voelt?

Zeker en vast. De grootste tip die ik kan geven is: kom naar mij. Stel mij vragen. Ik weet hoe moeilijk het is om iemand aan te spreken omdat het zo’n persoonlijk onderwerp is en omdat we niet allemaal eenzelfde referentie in ons hoofd hebben van wat grensoverschrijdend gedrag is. Maar je moet weten dat JIJ degene bent die bepaalt wat voor jou grensoverschrijdend is, dat jij zelf je grenzen bepaalt, en dat het aan anderen is om jou te respecteren als persoon. Dat is alvast mijn voornaamste taak. Daar kan je met mij over praten, we kunnen samen overleggen hoe we jouw grenzen kunnen bepalen ten opzichte van anderen,… En dat kan anoniem, tussen ons, of we kunnen kijken hoe we iets kunnen aanpakken of escaleren. Als jij ergens mee zit dan ben jij in ‘de lead’ daarover: niemand anders bepaalt wat jij moet voelen. En jij bepaalt uiteindelijk ook welke van de voorgestelde acties we kunnen verkennen.

Bedankt Klaas voor dit verhelderende interview!

Eén gedachte over “Club-API in de kijker: Klaas De Waele

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *