Privacyverklaring Lokerse BC VZW

In het kader van de gewijzigde privacyregulering (GDPR) heeft  de Lokerse BC stappen gezet om transparanter te zijn wat betreft de gegevensverwerking binnen onze club en te handelen conform de GDPR. Hier vinden jullie de privacyverklaring van de Lokerse BC waarin jullie op de hoogte worden gebracht van de manier waarop er met jullie informatie omgesprongen wordt en welke stappen er gezet worden om jullie privacy te garanderen.

Privacyverklaring-Lokerse-BC-VZW