Hoe ziet je klassement er uit nà 1 maart?

Nog een goeie maand en dan verandert bijna iedereen (in één of andere discipline) van klassement. De tornooigangers (lees de jonge gasten) zullen een duwtje in de rug krijgen, de meer competitiegerichte spelers (de anciens) voelen dan iets meer tegenwind. Veel stof voor discussie! Heb jij een mening? Laat dan een reactie na.

Dit is de ranking zoals deze er zou uitzien moesten de klassementswijzigingen ingaan op 1 februari, maw. hier en daar zullen er nog wijzigingen zijn.

(Klik op de afbeelding voor de volledige lijst)

De ranking is aangepast volgens de regels. Iedereen kan maar één klassement stijgen of zakken. Wie een daling meemaakt zal een jaar lang beschermd worden vooraleer een tweede daling ingezet wordt.

Als u op uw naam klikt zal u zien dat u een link opent van uw profiel op toernooi.nl.
Dit profiel kan je wijzigen! Je kan er een foto aan toevoegen. Aan u om dit profiel op te maken! (uiteraard eerst inloggen met je account).

Nieuw klassementensysteem

Sinds 1 augustus 2013 is het nieuwe rankingsysteem in voege getreden. Het systeem bestaat uit 6 klassementen waarin alle actieve spelers van Badminton Vlaanderen en de LFBB (Waalse liga) zijn opgenomen. Elke prestatie wordt omgezet in punten die dan automatisch worden opgenomen in de overeenstemmende rankings.Om jullie een beetje wegwijs te maken in het nieuwe klassementensysteem.

Concreet worden per speler de resultaten van de 10 beste tornooien en de 8 beste interclubs opgenomen in de ranking. De rankings kijken 52 weken terug. Dit wil zeggen dat elke week de prestaties van 53 weken eerder verwijderd worden en dat de prestaties van de vorige week worden opgenomen.

Je verandert in een bepaalde discipline van klassement wanneer je een bepaald aantal punten verzameld. Per jaar zijn er 4 evaluatiedata nl. 1/8, 1/12, 1/3 & 1/5. De eerste evaluatiedatum zal 1 maart 2014 zijn. Tot dan zijn alle klassementen bevroren.

Klassement A B1 B2 C1 C2 D
Punten 2250 1075 600 350 120

Nemen we als voorbeeld een B2-speler. Als deze speler in een bepaalde discipline 1076 punten (1075+1)  heeft verzameld, dan zal deze speler in die bepaalde discipline stijgen naar B1. Als hij daarentegen minder dan 600 punten verzamelde, dan daalt die speler naar C1. Voor de duidelijkheid. Een speler kan maximum 1 graad per keer stijgen of dalen. Behaalt de als voorbeeld aangehaalde B2-speler meer dan 2250 punten, dan zal hij niet meteen tot A promoveren. Het omgekeerde telt evenzeer.

Hieronder een overzicht met alle rankings van de Lokerse-spelers

Ranking dames enkel (Lokerse)

Ranking dames dubbel (Lokerse)

Ranking gemengd dubbel (Lokerse dames)

Ranking heren enkel (Lokerse)

Ranking heren dubbel (Lokerse)

Ranking gemengd dubbel (Lokerse heren)

Wil je het volledige systeem uitpluizen, dan kan je héél veel meer lezen op desbetreffende pagina van Badminton Vlaanderen.

Nieuw rankingsysteem (vervolg)

Op de AV van Badminton Vlaanderen heeft onze club een extra woordje uitleg gekregen over het nieuwe rankingsysteem.
Jullie nieuwe ranking wordt bepaald volgens het systeem van een piramide.

Vertrekken doet iedereen evenwel van zijn/haar huidige klassement.
Als je dus hoger of lager in de ranking staat zal je 1 klassement opschuiven.
Indien je van klassement zou dalen word je 1 jaar beschermd, dus kan je niet meer dalen bij de volgende evaluatie.
Het systeem start definitief vanaf op 1 maart 2014.

Via de 2 links kan je al eens kijken tot welk klassement de Lokerse spelers fictief zouden behoren :

Zoals eerder vermeld staat de ranking nog niet 100% op punt want verschillende spelers vinden hun naam niet terug in de 3 verschillende disciplines.
Wie zich verder wil verdiepen in de volledige uitleg van het vernieuwde rankingsysteem kan terecht op deze link. (Bron : Bvl)

Nieuw rankingsysteem (vervolg)

Op de AV van Badminton Vlaanderen heeft onze club een extra woordje uitleg gekregen over het nieuwe rankingsysteem.
Jullie nieuwe ranking wordt bepaald volgens het systeem van een piramide.

Vertrekken doet iedereen evenwel van zijn/haar huidige klassement.
Als je dus hoger of lager in de ranking staat zal je 1 klassement opschuiven.
Indien je van klassement zou dalen word je 1 jaar beschermd, dus kan je niet meer dalen bij de volgende evaluatie.
Het systeem start definitief vanaf op 1 maart 2014.

Via de 2 links kan je al eens kijken tot welk klassement de Lokerse spelers fictief zouden behoren :

Zoals eerder vermeld staat de ranking nog niet 100% op punt want verschillende spelers vinden hun naam niet terug in de 3 verschillende disciplines.
Wie zich verder wil verdiepen in de volledige uitleg van het vernieuwde rankingsysteem kan terecht op deze link. (Bron : Bvl)

Nieuwe rankingsysteem vanaf 1 aug 2013

Woordje uitleg

Vanaf 1 augustus 2013 gaat (na de BBF goedkeuring) de nieuwe regeling betreffende de klassementen in. De regeling verschilt grondig van de vroegere C700. Wat zijn de krachtlijnen van het nieuwe reglement?

 • Per discipline wordt één doorlopende ranking opgesteld die alle Belgische spelers omvat met inbegrip van de jeugdspelers maar zonder de niet competitieve groepen (zoals recreanten). Er zullen dus 6 rankings worden opgemaakt voor heren enkel, dames enkel, heren dubbel, dames dubbel, gemengd dubbel heren en gemengd dubbel dames.
 • De rankings zullen wekelijks worden gepubliceerd en zullen vlottend zijn, in die zin dat de resultaten van de voorbije 52 weken worden opgenomen.
 • In de mate van het mogelijke zullen prestaties worden opgenomen in volgende gevallen (per soort is er een aparte puntentabel voorzien):
  • BWF tornooien
  • Andere internationale tornooien (onder voorbehoud)
  • Belgische tornooien. Deze worden onderverdeeld in drie soorten of grades, nl. TOP, STANDARD en BASE
  • Internationale jeugdtornooien van het BWF (BE)—circuit
  • Andere erkende internationale jeugdtornooien
  • Tornooien van het Belgian Master Junior Systeem
  • Andere Belgische jeugdtornooien
  • Alle Belgische interclub competities
  • Internationale interclubcompetitie (onder voorbehoud).
 • Worden meegeteld: 10 tornooien en 8 interclubwedstrijden
 • Iedere speler start in de drie disciplines met het huidige klassement
 • Een eerste evaluatie zal gebeuren op 1 maart 2014. Spelers die meer punten behalen dan de bovenste limiet van de reeks zullen stijgen. Zij die minder punten scoren dan de onderste limiet van de reeks zullen dalen. Van dan af zullen er 4 evaluatie zijn per seizoen.
 • Volgende beperking op het dalen werd ingesteld: het laagste klassement mag maximaal twee reeksen lager liggen dan het hoogste: BV.: B1/C1/B2
 • Na het stijgen en/of dalen worden beschermtermijnen tegen daling voorzien
 • Een belangrijk verschil met de huidige regeling is dat spelers, die niet actief zijn, geen punten zullen behalen en dus dalen van klassement.
 • Anderzijds worden nu ook punten toegekend aan verlieswedstrijden in de eerste ronde van een tornooi en aan verlieswedstrijden in de interclub
 • Er zijn aparte regelingen  voorzien voor:
  • Spelers die terug wensen aan te sluiten
  • Spelers die van recreant wensen terug te keren naar competitiespeler
 • Reekshoofden zullen automatisch worden geplaatst, waarbij in de hoogste reeks correctie mogelijk is voor buitenlandse deelnemers

De basisbetrachting van dit nieuwe systeem is om een open, transparante en eenvoudige regeling te bereiken. Bovendien worden door automatisatie fouten tot een uiterst minimum beperkt.

(Mathieu Van Bouwel – Bron website Badminton Vlaanderen)

Gevolgen voor Lokerse

Zoals u uit bovenstaande voorstelling kunt afleiden zal de actieve badmintonner ruim beloond worden. Degene die niet speelt zal langzaam maar zeker wegzakken. Voor een competitieclub als Lokerse (en vooral hun spelers) zal dit toch wel ingrijpende gevolgen hebben. Degene die niet frequent actief zijn in het tornooicircuit zullen waarschijnlijk een correctie kennen van hun klassement.

Is dit goed? Op zich wel omdat er ten eerste een automatisatie is van de ranking (tot op heden wordt alles nog handmatig uitgerekend). Fouten zullen automatisch verdwijnen uit het systeem. Ook het feit dat de actieve badmintonner beloond wordt voor zijn grote tornooi-ijver is normaal. Maar als we de nieuwe ranking bekijken kunnen we toch duidelijk afleiden dat degene die wekelijks de tornooien afschuimt (en nooit wint) toch altijd hoger op de ranking zal staan dan degene die maar enkele keren buiten komt maar toch zijn reeks opkuist. Ook het verschil van 2 klassementen (tss. het hoogste en het laagste) vind ik een brug te ver. Een A-speler die nooit mixt zou in dit geval in de B2-reeks kunnen aantreden.  Het zal er alleen maar voor zorgen dat uitgedaalde spelers die traditioneel enkel aan hun eigen tornooi deelnemen daar sowieso bevoordeeld zullen zijn.

Sowieso gaat de nieuwe ranking pas in op 1 maart 2014, dus al degene die gekrenkt wordt in zijn/haar ijdelheid door het verlies van zijn/haar zo vertrouwde klassement heeft tijd genoeg om er werk van te maken punten te gaan verzamelen op tornooien.

Tot slot geven we jullie de linken mee van de 6 verschillende rankings van onze Lokerse-spelers :

Even een woordje uitleg. Uw klassement zal vanaf 1 aug bepaald worden door uw stand op bovenstaande ranking. De VBL is er nog niet volledig uit maar de eerste 100 (kan ook 130) spelers op de ranking zullen het A-klassement verwerven. Daaronder volgt een piramidale structuur waar ik nog geen details van ken.

Even een opsomming van de leukste/opmerkelijkste gevolgen voor de Lokerse-spelers

 • Merel Van Eynde & Kimberley Hillaert staan respectievelijk 217e & 363e op de mixranking, maw. een hogere ranking dan Joke D’hont (397) en alle andere B1-dames.
 • In het dames enkel staat Joke D’hont wel aan  de leiding (218e) maar ze wordt op 5 & 18 puntjes gevolgd door Kimberley & Justine
 • De dames dubbel volgt een juistere volgorde (wsl. omdat onze B1-dames hier het meest actief in zijn)
 • In het heren enkel zakt Sam weg naar de 21ste plaats. Hoogste Lokerse-speler is nu Stijn Van Herbruggen (8e plek). Laurens Pluquet volgt als 45ste en zal dus waarschijnlijk ook A-speler worden
 • Ook Jordy Van Der Sypt wordt A-speler in de mix :-), net als Caro Neyrinck die ook A wordt in het dames dubbel
 • Marlies Ramboer zakt dan weer weg wegens een weinig actief seizoen
 • Verder in het heren enkel zien we ook de puike 3de plaats van Joris Penneman die Desander, Gianni & Buik dus voorbij gestoken heeft 🙂
 • In het heren dubbel valt de plotse hause van Davy Van Paemel op

U ziet! Stof genoeg om over te toogklappen 🙂